Košík

Reklamační řád 

Reklamace, záruka
Záruka se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Uplatněna může být výhradně po dobu záruční doby, která ze zákona trvá 24 měsíců od převzetí zboží, není-li výslovně sjednáno jinak.

Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, byl-li součástí dodávky. Bez těchto dokladů nemůže být záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. V případě, že zboží k reklamaci nezasíláte zpět poštou, ale chcete jej doručit osobně, je potřeba se předem domluvit, tak abychom se Vám mohli plně věnovat. Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Pokud je doručené zboží vadné, nefunkční či poškozené již při převzetí, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího vyrozumět nejpozději do 3 kalendářních dnů. O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy
Kupující má ze zákona možnost zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité, nepoškozené, v původním obalu spolu doklady o nákupu. Zboží musí být schopné další distribuce. Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík na naši adresu, viz kontakt. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Kupujícímu budou vráceny pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné, a to do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Peníze budou převedeny na účet kupujícího, nebo budou zaslány složenkou České pošty. V případě zaslání složenkou hradí kupující cenu této služby (30,- Kč).

Ochrana dat
Firma uazdíly.cz užívá veškeré údaje získané od zákazníků výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.